Verktyg (och annat) som pratar

Eleverna har fått verktyg och annat i slöjdsalen att prata. De berättar om hur de kan användas och vad man behöver tänka på.

Handborrskaftet
 Spillvirke
 Syl Försänkare
Hammaren pratar
skapad av Radiv och Black
Hovtången pratar
skapad av Hugge
Sylen pratar
skapad av Retse
Brännpennan pratar
skapad av Fanganinen och Yo-Sickan
Säkerhetstejpen pratar
skapad av Mej-Strut och Torsan
Spiken pratar
skapad av Plinko och Cat
Underlägget pratar
skapad av Ella och Elli
Skon
skapad av XX
 Hårblåsen

Pratklippen är skapade med appen ChatterPix