Att svänga

Många elever i årskurs 3 har stött på problemet med att göra en tvär sväng med sågen. Vi har tillsammans tittat på lösningen att svänga med kontursågen genom att fortsätta att såga och svänga samtidigt. Det är lite trixigt, men det går!

Här ser ni A som gör en tvär sväng. Sedan stöter hon på problemet med att såga ut en form som är mitt i träämnet. Hur gör man då? Kan ni se hur vi löst det? Hur går det till? Hur kom sågbladet in mitt i A:et?

Problemlösning

Hjulproblem

När T skulle såga ut sin penna i projektet Kul på hjul började hon fundera på hur hjulen egentligen skulle sitta. Hon ville att hjulen skulle sitta en bit nedanför pennan, men där fanns inget trä att sätta fast hjulaxeln i. Tillsammans med några slöjdkompisar klurade de ut en lösning. Ser du vilken lösning hon valt?

Hjulproblem i slöjden