Slöjdord

Ett av målen för slöjden är att du ska lära dig slöjdspecifika ord. Med det menas att du ska lära dig vad olika saker vi använder eller gör heter med sina speciella ord. Det är för att du ska kunna prata slöjd, tänka slöjd och utveckla dina idéer på ett fritt och kreativt sätt.

slojdspelSlöjdspel
roliga klickspel som elever i årskurs 4 och 5 skapat om slöjdord.
verktyg som pratarVerktyg som pratar – slöjdordförklaringar som elever i årskurs 3 skapat.
Lexin 250Lexin – träna på slöjdorden på olika språk. Skapat av Språkrådet samarbete med Skolverket. ordkortOrdkort – träna på slöjdspecifika ord med ordkort/flipcards. Välj mellan olika teman.
ak 3 ak 4 ak 5