Att sammanfoga i avsnitt

Här är instruktionsfilmen ”Att sammanfoga” uppdelad:

Del 1: Förberedelser

Del 2: Kolla vinkeln

Del 3: Spänn fast i bänken

Del 4: Limma

Del 5: Spänn fast, torka och kolla

Låt torka i 30 minuter. Under tiden det torkar kan du göra steg 6.

Del 6: Kapa dina pluggar/tappar (om du inte använder färdiga pluggar/tappar)

Del 7: Mät och markera

Del 8: Ställ in borrdjupet

Del 9: Sikta och säkerhet

Del 10: Plugga, såga av och slipa