Språkutveckling i slöjdsalen

Det finns många specifika slöjdord. Om man har ett annat hemspråk än svenska kan de vara lättare att lära om man vet vad de heter så sitt eget hemspråk. Då kan Lexin vara en bra hjälp. På webbplatsen Lexin kan du välja språk och få slöjdord i text, uppläst och bild. Du kan lätt växla mellan svenska och det språk du väljer.

Börja med att välja språk längst upp till vänster. Välj sedan ett av temana. Slöjd är de två översta i mittersta kolumnen. Klicka sedan på bilderna för att höra uttalet. Växla mellan språk överst till höger.

publiceras med tillåtelse från Språkrådet
publiceras med tillåtelse från Språkrådet