Vävfigurer

På andra slöjdklubbsträffen började vi med att skicka runt en av pinnarna vi täljde förra gången. Den kände kall och lite fuktig. Vi täljde i färskt trä och pinnarna behöver torka långsamt för att inte spricka.

Vi hade fått ett brev. I brevet fanns två vävfigurer och en hälsning.

Slöjdklubb på Växthusets fritids

Figurerna undrade om vi ville göra fler vänner till dem. Vi satte igång att göra egna vävfigurer.

Slöjdklubb på Växthusets fritids