Hjälpare

Eleverna i årskurs 3 tränar sig i att vara hjälpare. När man hjälper en kompis får man möjlighet att tänka till och förklara hur man slöjdar och då blir man säkrare själv.

kul-pa-hjul-h16-hjalpare
Medaljen ”Bästa hjälpare” delas ut till en hel grupp när de varit riktigt bra hjälpare.